Your success - Our commitment

Mặt nạ Honeywell

– Xuất xứ: Mexico
– Nhà sản xuất: Honeywell
– Loại bán mặt nạ, hai phin lọc
– Dùng với phin lọc North 75001