Your success - Our commitment

TIG Thép ER70S-6

– Độ bền chảy: 420 min
– Độ bền kéo: 510 min
– Độ dãn dài: 24 min
– Độ dai va đập: 60 min
– Đóng gói: 5kg/ hộp