Your success - Our commitment

Que thổi carbon

– Đường kính từ: 3.2mm đến 12mm
– Chiều dài từ 305mm đến 430mm
– Đóng gói: 50 cây/hộp
– Carbon chiếm 98%