Your success - Our commitment

Que hàn Bohler E6013

– Nhà sản xuất: Bohler
– Tiêu chuẩn: E6013
– Kích thước: 3.25mmx350mm/4.0mmx350mm