Your success - Our commitment

Cọc tiêu phản quang phân làn giao thông

– Nhà sản xuất: Việt Nam
– Nước sản xuất: Việt Nam
– Tiêu chuẩn chất lượng: TCVN
– Chất liệu: Nhựa
– Màu sắc: Có thể đặt các màu khác
– Kích cỡ: 50cm – 75cm