Your success - Our commitment

Mặt nạ Dobu

– Xuất xứ: Hàn Quốc
– Nhà sản xuất: Dobu
– Loại bán mặt nạ, 1 phin lọc
– Dùng với phin lọc SM-11C1