Your success - Our commitment

Que hàn TIG nhôm

– Xuất xứ: Trung Quốc
– Kích thước: 1.6 x 1000mn; 2.4 x 1000mm; 3.2 x 1000mm
– Tiêu chuẩn: ER5356