Your success - Our commitment

Que hàn Việt Đức E7016

– Nhà sản xuất:Việt đức
– Xuất xứ: Việt Nam
– Đường kính: 3.2mm và 4.0mm
– Độ dài que: 350mm và 400mm