Your success - Our commitment

Que hàn Kiswel KR3000

– Nhà sản xuất: Kiswel
– Xuất xứ: Malaysia
– Tiêu chuẩn: E6013
– Quy cách: 2.6mm; 3.2mm, 4.0mm, 5.0mm