Your success - Our commitment

Que hàn Atlantic J421

– Nhà sản xuất: Alantic
– Xuất xứ: Việt Nam
– Đường kính: 2.5mm, 3.2mm, 4.0mm, 5.0mm
– Chiều dài que hàn: 300mm,350mm, 400mm