Your success - Our commitment

Que hàn TIG Inox Kiswel

– Nhà sản xuất: Kisswell
– Quy cách: 1.6mm x 1000, 2.4mm x 1000
– Đóng gói: 5kg/cây